Offentligt

Indblik | nyheder uden blinde vinkler. 100% fakta!
Offenligt

Københavns Kommune ødsler med borgernes penge

Københavns Kommune skal sparer på visse områder af kernevelfærden, men ifølge specialkonsulent i tænketanken Cepos, Jonas Herby bruger kommunen 93,4 millioner på projekter, som intet har at gøre med den kommunale kerneydelse.

Nyhed | 66.000 flere børn i 2030 giver plads til nye private institutioner - Indblik
Offenligt

66.000 flere børn i 2030 giver plads til nye private institutioner

Antallet af børn vil stige markant de næste 10 år og ifølge Danmarks Statistik vil der i 2030 være 429.835 børn fra 0 til 5 år — og det er 66.000 eller 18% flere end i dag. Det skaber behov for flere vuggestuer og børnehaver.

Indblik | Nyheder uden blinde vinkler. 100% Fakta!
Offenligt

Ny vejbelægning kan hindre oversvømmelser men kommunerne bruger den ikke

Skybrud og oversvømmelser er ved at være et normalt vejrfænomen i Danmark, men sådan behøver det ikke at være. I hver fald er det muligt at undgå en stor del af de oversvømmelser, som skybruddene medfører.

Offenligt

Udlicitering sker når kommunen mangler penge

Danske kommuner udliciterer samlet kun er fjerdedel af de opgaver, som faktisk er egnet til at blive udsat for konkurrence fra private. Helt nøjagtigt 27,1 procent af de mulige opgaver i 2017.

Offenligt

Kommuner kan spare mange penge, hvis de gør som Vejle

Langt den største del af en families udgifter går hverken til hus, bil eller børn. Den går til kommunalt velfærd via skattebetalingen dvs. vuggestuer, børnehaver, folkeskoler og ældrepleje.

Offenligt

29% af de beskæftigede arbejder nu i den offentlige sektor

Den nye socialdemokratiske regering har aftalt med sine støttepartier, at der skal indføres minimumsnormeringer i børnehave og vuggestuer.

Offenligt

Ikke brug for flere ansatte til at passe børn, men bedre ledelse og mindre bureaukrati

De tørre tal viser, at der ikke er brug for minimumsnomineringer i børnehaver og vuggestuer, men for bedre ledelse og mindre bureaukrati.

Offenligt

UPS! Nu ansættes der igen i det offentlige – det skader Danmarks økonomi

UPS! Nu ansættes der igen i det offentlige – det skader Danmarks økonomi Den store fremgang i beskæftigelsen, som har fundet sted siden 2013, er næsten udelukkende sket i den…

Offenligt

Jobcentre overflødige? 80% nye job går udenom

Jobcentre overflødige? 80% nye job går udenom Der er 94 kommunale jobcentre i Danmark og de koster ca. 8 mia. kroner om året at drive (2015-tal). Men når de ledige skal…

Offenligt

Ingen grund til at bruge flere penge på offentligt forbrug

Ingen grund til at bruge flere penge på offentligt forbrug Selvom der bliver 200.000 flere indbyggere i Danmark i perioden frem til 2025, og der især bliver mange flere ældre,…

Offenligt Politik

DSB får øget konkurrence: Nye regler flytter 250.000 til fjernbusserne

DSB får øget konkurrence: Nye regler flytter 250.000 til fjernbusserne Trafikminister Ole Brik Olesen har netop lavet en aftale med Dansk Folkeparti, som lemper reglerne for de privatejede fjernbusser. I…

Offenligt

Postvæsenet bør privatiseres

Det danske postvæsen, som nu hedder PostNord - kan på trods af Europas højeste posttakster ikke overleve uden konstante statstilskud, og bør derfor privatiseres. Pligten til at uddele breve overalt...
Offenligt

2 af 3 voksne danskere lønnes af det offentlige

Offentligt ansatte plus alle på overførselsindkomster udgør nu 65 pct. af den voksne befolkning i Danmark. Det er af afgørende betydning for det politiske liv, hvor et stort flertal i...
Offenligt

Milliard-besparelser ved at privatisere hjemmeservice

Hvis bare 10 procent af al kommunernes velfærds-service blev udført af private virksomheder, ville samfundet spare 20 milliarder kroner. Men kommunalpolitikerne tænker ikke på samfundet - de tænker kun på...
Offenligt

Top 1 pct betaler 9,7 pct af alle skatter og afgifter

Det betyder, at de godt 43.000 borgere, som udgør den rigeste procent, i gennemsnit betaler 1,6 millioner kroner i skat.

Side 1 of 1

Offentligt misbrug

De offentlige udgifter stiger og stiger

Offentlige udgifter stiger – alligevel taler fagforeninger og politikere om nedskæringer Det offentlige udgifter i Danmark steg i perioden fra 2000 til 2017 med 136 mia. kroner i faste priser….

Offentligt misbrug

Trafiktavler op og ned – 80 mio. kr. spildt

Spild af skatteborgernes penge – elektroniske trafiktavler pilles ned og det koster borgerne 80 mio. kroner Det ligner en molbohistorie. Først besluttede politikerne at sætte elektroniske trafik-tavler op for at…

Offentligt misbrug

Borgernes retssikkerhed i skattesager svækket

En borger, som er utilfredshed Skats afgørelse, kan anke sin sag til skatteankenævnet. Men de mennesker, som sidder i skattenævnene, har hverken juridisk eller skattemæssig viden - og kan ikke...

Side 1 of 1

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password