Nyhedsarkiv

Erhverv

Oprydning i Banedanmark efter mulige bestikkelser

Nu er endnu en tidligere ansat i Banedanmark politianmeldt for mulig bestikkelse, og det kan ende med bøde eller fængsel. Og sagen stopper næppe her.

Energi

Australsk parlamentsundersøgelse slår fast: Atomenergi det mest sikre

En australsk undersøgelse konkluderer på baggrund af data fra MIT, at atomenergi er den mest sikre energiform. Derfor bør især små kraftværksmoduler vinde indpas, argumenterer parlamentsmedlem Ted O’Brien.

Energi

Det Internationale Energiagentur advarer om faldende investeringer i energi

Det Internationale Energiagentur anslår, at coronakrisen vil få de globale CO2-emissioner til at falde med 8 procent, svarende til niveauet for 10 år siden. Et sådan fald vil være det største fald nogensinde – seks gange større end efter finanskrisen i 2009.

Erhverv

Fiskere protesterer mod statens overvågning

Fiskernes forening protesterer, efter 15 fiskere har modtaget en ”orientering” om, at der skal kamera på båden. 14 af dem ufrivilligt.

Medier

Mediefolk landet over skovler penge ind på ikkekommercielle radiostationer

Det er langtfra kun Loud-medejerne i Svendborg, der har fået øje på finten med de ikkekommercielle radio- og tv-stationer. Faktisk tegner der sig et mønster blandt landets radioprofessionelle, viser en gennemgang Indblik.net og Journalista.dk har foretaget.

Opinion

Fortynding er den rigtige løsning

København bliver nu udsat for en veritabel shitstorm, fordi kommunen sammen med Gentofte har taget en helt korrekt beslutning om spildevand.

Indblik.net | Banedanmark får problemer uden Roundup
Erhverv

En rigtig møgsag for Banedanmark

Politi, Rigsrevisionen, Kammeradvokaten og Christiansborg blev i marts informeret om sag, der kan plette Banedanmarks ry som aldrig før. Der kan være tale om mulig bestikkelse og tyveri i en længere årrække.

Politik

Indblik.net møder Veganerpartiet

De partipolitiske veganere er godt på vej til folketingsvalg. Hvad vil det sige med et ”økocentristisk” parti på stemmesedlen? Vi mødte formand Michael Monberg.

Erhverv

Banedanmark gav Kammeradvokaten millionopgave uden at indhente kontroltilbud

Hvorvidt det er en det er en automatreaktion hos det offentlige blot at ringe til Kammeradvokaten, når der skal indledes milliondyre advokatundersøgelser, er endnu for tidligt at sige. Men pilen peger i den retning, og det vækker kritik.  

Opinion

Kan Danmark tolerere, at EU går videre end Maastricht?

De nye store europæiske hjælpepakker rejser spørgsmålet, om EU-fællesskabet er ved at tiltage sig finanspolitiske kompetencer. 

Klima

Stabil udvikling af klimaet – ingen grund til panik

Professor emeritus Ole Humlum har udgivet sin rapport ’The State of The Climate 2019’. De fleste målinger viser en stabil udvikling: Det blev varmere i 2019 – især på grund af en varm El Niño.

Medier

Radio- og tv-nævnet indleder tilsyn med Loud-medejeres lokalradioer

På baggrund af Indblik.net og Journalista.dk’s fælles afdækning af flere ikkekommercielle radio- og tv-stationers genbrug af indhold, går Radio- og tv-nævnet nu ind i sagen.

Landbrug

Landbrugets økonomi fik massivt løft i 2019

2019 blev et godt år for landbruget. Den såkaldte bruttofaktorindkomst er foreløbigt opgjort til 31,8 milliarder kroner, og det er kun overgået i 2012.

Politik

Professor: Den ’politiske politik’ har fået overhånden

Moderne politik kan på lange stræk forstås ud fra sagkundskabens fald og statskundskabernes indtog, siger Niels Kærgård, økonom og forfatter til bog om økonomer i politik.

Samfund

Fejl på fejl i undersøgelser af forældre

Kommunernes forældrekompetenceundersøgelser ligger til grund for tvangsanbringelser af børn, men de består som regel af fornemmelser og fordomme, mener kritikere.

Økologi

Økologisk planteavl forurener klimaet lige så meget som konventionelt

Det konstaterer en international videnskabelig undersøgelse med deltagelse fra Aarhus Universitet. Samtidig får økologiske landmænd langt større tilskud.

Samfund

Socialministeren vil fjerne børn tidligere

Der skal ikke nødvendigvis fjernes flere børn, men de skal fjernes tidligere, meddeler socialminister Astrid Krag efter kritik af regeringens tvangsanbringelser.

Politik

Fagforeninger kan udnytte coronaregler – tvivl om lovhjemmel

Lønkompensation har givet fagforeninger mulighed for at presse firmaer til aftaler. Ministeren ved ikke, hvor langt loven rækker.

Opinion

Jeg løste mysteriet om tykke aktivister

De såkaldte tykaktivister vil nødig indrømme, at fedme kan gøre dig syg. Forklaringen på den underkendelse af fakta viser en hel del om bevægelsen – og dens potentielle skade.

Opinion

Skattely er en Guds gave til menneskeheden

Virksomheders muligheder for at minimere skattebetaling er til gavn for samfundet og staterne. 

Erhverv

Nedjusteringer af danske tobiskvoter vækker harme blandt fiskere

På trods af positive prognoser for tobisbestanden har danske havbiologers rådgivning resulteret i en nedjustering af fiskekvoterne. I Norge er kvoterne blevet mere end tredoblet.

Opinion

Kan enighed om gigantisk EU-hjælpepakke tilføre EU ny dynamik?

Tyskland og Frankrigs enighed om at oprette en gigantisk EU-hjælpefond kan bidrage til realiseringen af en fuldt udviklet Økonomisk og Monetær Union. Unionen skal solidarisk optage og hæfte for et lån på 3.500 mia. kroner, som skal tilgodese nødlidende medlemslande.

Erhverv

Corona rammer metroens økonomi langt hårdere end DSB’s

Metroen bliver efter alt at dømme økonomisk ramt voldsomt hårdere end DSB, fremgår det af oplysninger fra DSB og Metroselskabet. Metroen risikerer et tab på op til 600 mio. kr.

Politik

DF vil kulegrave regeringens ansættelser af pressechefer

Det er svært at være pressechef i Finansministeriet uden at være professionel socialdemokrat, sagde Sigga Nolsøe i marts, da hun forlod sin stilling. Nu vil Morten Messerschmidt (DF) se nærmere på ansættelserne i ministerierne.

Politik

Merkel og Macron lægger op til redningsplan efter corona

Det tysk/franske udspil om en europæisk redningsplan efter coronakrisen lægger op til flere ”europæiske” løsninger i stedet for nationale. Konkurrencepolitikken skal ændres, og det bliver næppe Danmarks kop te.

Medier

Jens Rohde afkræver kulturministeren svar om indbringende lokalradioer

Jens Rohde har på baggrund af Indblik.net og Journalista.dk’s dækning stillet kulturministeren hele 16 spørgsmål om, hvad der foregår i lokalradionetværket omkring Radio Diablo og Radio Loud.

Indblik.net | Private initiativer sikrer kerneforskning i Danmark
Energi

Atomkraft-startup rejser ny kapital

Copenhagen Atomics er gået i gang med at rejse 12 mio. euro (90 mio. kr.), som skal finansiere udviklingen af en saltsmeltereaktor. En prototype skal være klar i 2022.

Politik

Oversvømmelser i Gudenåen er politisk bestemt

Det er ikke kun øgede regnmængder, som får åer og vandløb til at gå over deres bredder.  Politikerne har mange steder accepteret, at der aflejres grus og sten på bunden og øget bevoksning på bredderne af åerne. Det medfører, at der ikke kan strømme samme mængder vand gennem åen og vandløbene, som det tidligere var tilfældet, og så bliver der oversvømmelser.

Samfund

Privathospitaler overses i genoplukningen

Først fik privathospital ulovligt påbud om at stoppe al aktivitet. Siden suspenderede regionerne borgernes patientrettigheder. Det har kostet dyrt og det er stadig regionerne, der bestemmer, om en borger skal behandles eller må vente.

Opinion

’Mrs America’ gør vold på virkelig historie

HBO’s tv-serie ’Mrs. America’ er smukt produceret, men også en skæv fremstilling af den virkelige Phyllis Schafly og 70’ernes antifeminisme.

Landbrug

Skal landbruget acceptere ”erstatningsfri regulering”?

De borgerlige mener, at naturbeskyttelseslovens § 3 indeholder elementer af ekspropriation og derfor giver landmændene krav på erstatning.

Energi

USA’s regering giver økonomisk løft til den civile atomindustri

Det amerikanske energiministerium har netop lanceret et program, der skal hjælpe landets atomindustri med at demonstrere nyudviklede reaktorer. Tiltaget skal bidrage til at gøre USA førende inden for atomenergi igen.

Erhverv

Kammeradvokaten blotlægger mørklagt økonomi

Forud for et samråd om det offentliges samlede udgifter til Kammeradvokaten har advokatkontoret selv oplyst sine ellers mørklagte omsætningstal.

Samfund

Bitcoin og andre kryptovalutaer vinder indpas

Bestræbelserne på at regulere markedet for kryptovalutaer betyder, at de får stadig større betydning, siger en af Danmarks førende eksperter på området, Lasse Birk Olesen.

Medier

CNN indlemmer Greta Thunberg i corona-ekspertpanel

Når CNN natten til fredag dansk tid sender et debatprogram om den igangværende pandemi, bliver det med den 17-årige klimaaktivist Greta Thunberg i ekspertpanelet. Det har sat sindene i kog på internettet.

Opinion

Den tyske forfatningsdomstol strammer kursen over for EU

Forfatningsdomstolen i Karlsruhe rejser spørgsmålet om, hvorvidt Den Europæiske Centralbank kan gøre, som den gør, når den uhæmmet støtter de enkelte landes gældsstiftelse.

Samfund

Erfaringer fra den spanske syge giver håb i corona-krisen

Selvom økonomien lider under coronapandemien, behøver det ikke at blive en langstrakt affære. Erfaringer fra den spanske syge indgyder håb om en kort recession, lyder det fra danske forskere.

Samfund

Havarikommission indleder særlig undersøgelse af IC3-togulykke

Det var ikke planen, at der skulle en stor undersøgelse i gang af en jernbaneulykke forrige weekend, hvor dele af taget på et passagertog blev revet af. Situationens alvor har ændret dette.

Landbrug

Ihærdig kritiker får nu adgang til lukket miljødatabase

Landmand og økonom Bjarne Brønserud har fået forskerstatus og dermed adgang til ODA-databasen på Aarhus Universitet. Databasen indeholder målinger, som danner grundlag for regulering af landbruget.

Samfund

Øremærket barsel vil øge statens provenu, men koste selvbestemmelsen

Det skæpper i statskassen at indføre øremærket barsel til fædre, lyder det fra Beskæftigelsesministeriet. Specialkonsulent ved CEPOS advarer dog om statssanktioneret ensretning af landets børnefamilier.

Politik

SVK-flertal fastholdt lukkethed i forvaltningen

Den afgørende paragraf om ministerbetjening i den nye offentlighedslov bliver ikke ændret trods modstand fra syv partier.

Klima

Solen betyder mere for vores lokale klima end CO2-udslippet

Fysiker Christoffer Karoff, Institut for Geoscience på Aarhus Universitet, forsker i solens betydning for klimaændringerne. Både CO2-udslippet og aktiviteten på solen har betydning, mener han.

Økonomi

Aarhus Kommune gør stadig flere embedsmænd til lønmillionærer

Selvom det tidligere har knebet med at få budgetterne til at hænge sammen, har Aarhus Kommune ikke svært ved at finde millioner til embedsmandslønninger. Det viser gravermediet Journalista.dk’s aktindsigt i de lokale lønninger.

Klima

Klimarådet ser bort fra erhvervslivets initiativer

De store krav i klimaloven kunne blive opfyldt hurtigere. Men vigtige CO2-besparende tiltag er ikke tænkt ind i Klimarådets opgørelser.

Samfund

Oxford afviser studerendes krav om identitetspolitik

Det berømte universitet i Oxford har udgivet en erklæring om det vigtige i ytringsfrihed, efter studerende krævede tiltag imod ’akademisk hadtale’.

Opinion

Hvad skal vi dog med alle de journalister?

Vi får ikke bedre journalistik af at uddanne mange journalister, snarere det modsatte. Det er ikke kun en faglig, men også en samfundsmæssig pointe.  

Medier

Forskningsminister: Plads til flere holdninger i klimadebatten

Forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen svarer på spørgsmål om udelukkelse af forskere fra debatten i Facebook-gruppen Red Verden, som administreres af statsmediet Videnskab.dk.

Medier

Videnskab.dk indklager Indblik.net for Pressenævnet

Det statslige medie mener, at artiklen ’Statsligt medie bortcensurerer ubekvemme fakta’ er ”groft krænkende og virker agtelsesforringende”. Indblik.net er uenig.

Politik

Bødskov afviser NB’s fradrag for børnepasning

Nye Borgerliges forslag om at forøge forældres muligheder for børnepasning, får hug i Folketingssalen. Det er også en principiel debat.

Opinion

Mutti tager over

Tyskland bliver formand for EU fra 1. juli, og der er kæmpe forventninger til, at forbundskansler Angela Merkels vil sikre, at de europæiske lande træffer rigtige beslutninger på en lang række vitale områder i den næste tid.

Landbrug

Ministeren holder fast: Ingen erstatning til forbudsramte landmænd

Da der alene er tale om ”generel, erstatningsfri regulering”, må de landmænd, der bliver berørt at dyrkningsforbuddet på de såkaldte § 3-arealer, se langt efter økonomisk kompensation. Så klar er meldingen fra miljøminister Lea Wermelin (S).

Samfund

Lille hængelås skal forhindre togulykker

Det kan gå rigtig galt, hvis man kører i bilen på vejen og en metaldrager pludselig sejler ind over vejen, og man ikke kan undgå at køre ind i den. Det skete lørdag – ikke på vejen – men på jernbanen.

Samfund

Justitia: Kompliceret sociallovgivning truer retssikkerheden

Indviklede regler og forskrifter gør det svært for borgere og sagsbehandlere at finde rundt i den sociale lovgivning. Det kan skade borgernes retssikkerhed, advarer tænketanken Justitia i ny analyse.

Samfund

Vi arbejder mindre end vore forældre og bedsteforældre

Det er en myte, at vi arbejder så meget. Tværtimod viser det sig, at jo rigere folk bliver, desto mere fritid ønsker de.

Økonomi

Grøn bankplan bekymrer økonomer

Finanssektoren vil sætte danskernes indlån på over 1.100 mia. kr. i spil i grøn omstilling. Men det kan blive farligt og dyrt, siger privatøkonom.

Politik

Mindretal i kommission vil af med ’racismeparagraf’

Regeringens aktuelle Ytringsfrihedskommission er delt i to, når det kommer til straffelovens 266 b, der straffer hårde udmeldinger om race, religion og lignende.

Landbrug

Venstre om nyt miljøpolitisk lovforslag: Tyveri ved højlys dag

Miljøminister Lea Wermelins forslag om at forbyde dyrkning af såkaldte § 3-arealer møder kritik fra både interesseorganisationer og forskere.

Medier

DR-redaktør erkender ensidig klimadækning – ledelsen afviser

Redaktør Jesper Termansen, som er seernes og lytternes repræsentant i DR, konkluderer: Dækningen er klima-aktivistisk, og der mangler kritiske spørgsmål.

Erhverv

CEPOS: Periodisk bilsyn har ingen effekt på trafiksikkerheden

Bilerne bliver mere sikre, men trafiksikkerheden øges ikke af periodiske bilsyn, som de fungerer i dag. Det konkluderer specialkonsulent ved CEPOS Jonas Herby.

Erhverv

Danske vandselskaber kan effektivisere for 3,9 mia. kr.

Vores vandforsyning drives for ineffektivt, og derfor er den for dyr i drift. Det viser en ny analyse fra Forsyningssekretariatet.

Økonomi

Danske banker får udsat kapitalkrav på 78 mia. kroner

EU-Kommissionen vil give bankerne bedre muligheder for at kunne hjælpe virksomhederne til at overleve coronakrisen. Til gengæld opfordres de til at være tilbageholdende med bonusudbetalinger.

Ukategoriseret

EU-rapport: 150 sprøjterester i økologiske produkter

1,4% af de økologiske produkter har flere sprøjterester end grænseværdierne, og problemet fordeler sig over 150 forskellige kemikalier, bemærker EU’s fødevareagentur.

Opinion

Vigtige spørgsmål i en uforløst film

’Planet of the Humans’ vover påstanden, at vi har forfulgt grønne idealer for bevidstløst. Filmen er modig og vedkommende, men alligevel ikke så vellykket.

Medier

Radio LOUD lejer sig ind hos medejer og Diablo-formand

Med tætte forbindelser til Radio Diablo som fællesnævner, kan en række sydfynske erhvervsfolk potentielt drage økonomiske fordele af, at Radio LOUD er kommet til byen. Men alt foregår efter bogen, bedyrer Radio Loud.

Medier

Verdenshavene har det bedre end medierne beretter

Der er store fremskridt med verdenshavenes tilstand, viser nyt studie i Nature. Men det glemmer medierne at fortælle.

Energi

Garvet importør: Fremtidens elbil kører på brint

Direktør Anders Bruun, Interdan Holding, mener, at elbilerne med tunge batterier taber til brintbiler, som kan køre meget længere og tankes op på få minutter.

Politik

Finansministeriets pressechef fik gyldent håndtryk: 332.174 kr.

Pressechef Sigga Nolsøe fik fem måneders løn med sig, da hun gik fra Finansministeriet. Liberal Alliance er kritisk over for afskedsgaven.

Medier

Ejere bag Radio LOUD plagierer dagligt danske aviser

Selvom Radio LOUD er meget opfarende, når satirikere gør brug af LOUD-varemærket, har stationens svendborgensiske medejere på Radio Diablo et mere afslappet forhold til andres ophavsret, som der ses stort på, når der læses op fra formiddagsaviserne i et fast radiosegment. ”Rent plagiat”, siger B.T.-redaktør.

Samfund

Sundhedsstyrelsen vækker bekymring hos tandlæger

Privatpraktiserende tandlæger undrer sig over Sundhedsstyrelsens skiftende meldinger om stramninger.

Opinion

Virus, Venstre, væddemål og valg på vej

Meget taler for et relativt snarligt valg, der udskrives senest omkring nytår. Det handler ikke kun om Mette Frederiksens mandater, men også behov for et fornyet mandat.

Medier

LOUD-ejere får tilskud til lokalradioer, der rutinemæssigt genbruger indhold

Ved at stifte en række tilskudsberettigede lokale radio- og tv-foreninger, der på ugebasis låner indhold af hinanden, har Martin Brandt Larsen – medejer af den kommercielle radiostation Radio Diablo og dermed af nystartede LOUD – skabt sig en sideindtægt ved ikkekommerciel radiodrift. Hvor meget han tjener, vil han ikke ud med.

Samfund

Kammeradvokatens tabte sag koster skatteborgerne millioner

Kammeradvokat Boris Frederiksen førte på vegne af Finansiel Stabilitet en omfattende sag mod den lille Ebh Bank fra Fjerritslev i Thy. Finansiel Stabilitet tabte og blev dømt til at betale sagsomkostninger til modparten på 121 millioner kroner. Sagen er anket til Højesteret med udsigt til yderligere omkostninger. 

Samfund

Ni danske forsøg på at finde medicin mod COVID-19

Danske hospitaler er i fuld gang med at afprøve, om kendte – og nye – stoffer virker mod COVID-19.

Klima

Statsligt medie bortcensurerer ubekvemme fakta

Videnskab.dk modtager årligt 4 millioner i støtte fra staten, men tillader kun forskere med de ”rigtige” forskningsresultater at deltage på Facebook-gruppen ”Red Verden”.

EU

EU’s vigtige beslutning: Fælles løsninger eller starten på enden

Nu har vi dilemmaet igen: Skal vi være solidariske i EU og dermed sikre, at EU og dets indre marked fortsat kan fungere, eller skal vi blæse på det og så risikere, at det hele falder sammen?

Landbrug

Vi kan klare verdens fødevareproduktion på halvdelen af arealet

Vi kan klare verdens fødevareproduktion på halvdelen af arealet. Det viser et nyt studie fra østrigske forskere, offentliggjort i tidsskriftet Nature Sustainability.

Opinion

Svinepest skaber frygt i Kina

Kinas håndtering af afrikansk svinepest viser, at Kina fortsat er et undertrykkende, kommunistisk regime, bekymret for sin egen sociale stabilitet.

Økonomi

Corona-fænomenet er økonomisk ude af proportioner

Ph.d., kardiolog Jørn Bech Laursen mener, at det er nødvendigt at regne på, hvad coronaen koster. Og hvad det koster at redde den enkelte patient. Vi må lære af erfaringerne inden næste virus.

Klima

Myten om de 97% enige klimaforskere holder ikke

Seniorforsker ved DTU Space Jens Olaf Pepke Pedersen, har gennemgået myten om ”de 97% klimaforskere” og påviser, at tallet intet har med virkeligheden at gøre.

Opinion

Brug EU til at modvirke farlig protektionisme

Medlemslandene må give EU mulighederne, så økonomien kommer til at flyde over grænserne igen hurtigst muligt, skriver Hans Martens.

Samfund

Staten er ikke din ven i børnesager

Forfatter og debattør Karina Pedersen er en af de mest markante kritikere af kommunernes anbringelser af børn og unge uden for hjemmet. Her fortæller hun hvorfor.

Erhverv

Lonning holder fast i private leverandører til København

Københavns beskæftigelsesborgmester har holdt fast på kommunalt samarbejde med private – og coronaen understreger pointen. Men det kan være op ad bakke i en rød kommune.

Opinion

Hvad blev der af magtkritikken, Danmark?

Det er nærmest helligbrøde at gå i rette med regeringen i disse tider. Tværtimod afkræves befolkningen tillid, tålmodighed og autoritetstro. Det er skræmmende i lyset af politikernes halv- og heltotalitære tiltag.

Energi

Forsyningstilsynet afslører millionsnyd med energibesparelser

Det østjyske energifirma Dinel A/S har overbetalt sin søstervirksomhed med 2,9 millioner for en række energibesparelser. Det viste en kontrol fra Forsyningstilsynet.

Energi

Ny erkendelse fra regeringen: Vigtigt at forske i atomkraft

Organisationen Ren Energi Oplysning, som går ind for atomkraft, har endelig fået svar på en forespørgsel fra 3. januar.

Opinion

Sagaen om et mishandlet erhverv

Landmand og cand.oecon., Bjarne Brønseruds bog, ”30 års miljøpolitik – en katastrofe” er ikke opløftende, men tankevækkende læsning. Og man kan næsten ikke tro, at den er sand.

Klima

Lomborg: Kæmpe CO2-udslip ved at lave elbiler

Elbiler får først indhentet deres CO2-efterslæb, når de har kørt 60.000 kilometer. De gør ikke stor forskel for hverken klima eller miljø, påpeger Bjørn Lomborg.

Opinion

Hjælpepakkerne kommer til at smadre arbejdspladser

Det lyder yndigt med regeringens hjælpepakker til erhvervslivet, men i virkeligheden er de mest målrettet vælgere, og på sigt vil de skade virksomhederne.

Opinion

Scavenius – langt ud over pligtens krav

I anledning af besættelsesdatoen 9. april skriver Søren Skafte om Erik Scavenius, der blev det levende billede på samarbejdspolitik under 2. verdenskrig.

Klima

Finanssektorens klimaforslag møder kritik i landbruget

Bankerne signalerer ”business as usual” og lover ingen særlige vilkår til landbruget i forbindelse med finanssektorens klima-partnerskaber.

Medier

Indblik.net holder påskeferie

Skribenterne på Indblik.net holder fri i påskeugen – og vi ser frem til at vende stærkt tilbage med flere vedkommende artikler efter ferien. Venlig hilsen redaktionen, Indblik.net.

Myndigheder tolererer sæberester i drikkevandet
Samfund

Myndigheder tolererer sæberester i drikkevandet

Der er betydelig større tolerance for husholdningernes udslip i drikkevandet end landbrugets. Det viser et tjek fra tænketanken Growz. 

Medier

Udvidet mediestøtte: NB og LA sagde nej

Den tid er forbi, hvor der var enstemmighed i Folketinget om corona-løsninger. Nye Borgerlige og Liberal Alliance har sagt nej til kulturministerens ekstra mediestøtte.

Energi

Lav oliepris kan tvinge Trump og Putin i dialog

Den amerikanske produktion og skiferolie og -gas rammes hårdt af priskrigen mellem Rusland og Saudi-Arabien.

Coronakrisen viser problemet med klimatiltag
Klima

Coronakrisen viser problemet med klimatiltag

Klimatiltag kræver nedlukning af produktionen i stil med det, som er sket under coronakrisen. Og det vil ingen lande stå model til.

Politik

Snowden: Midlertidig lovgivning kan blive permanent

Den kendte whistleblower Edward Snowden advarer borgere, som blindt omfavner statslige kontroltiltag mod coronavirus. Det skete til filmfestivalen CPH:DOX.

EU

Stadig færre danskere i EU’s institutioner

Der er ikke så mange danskere i EU-organerne som tidligere. Det er en højst risikabel udvikling, siger formanden for Folketingets Europaudvalg, Eva Kjer Hansen.

Politik

Kun én forsvarsordfører har læst afgørende notat

Det lykkedes kun Indblik.net at opstøve en enkelt forsvarsordfører, som har læst Kammeradvokatens notat om statens kompensationsmodel til støjramte naboer til Flyvestation Skrydstrup.

Indblik.net | Er domstolene Danmarks Deep State?
Opinion

Er domstolene Danmarks Deep State?

Den betydelige indskrænkelse af borgernes rettigheder i Danmark er ikke blevet prøvet ved domstolene, og har ikke medført kritik fra f.eks. dommerforeningen. Situationen råber på en forfatningsdomstol. Hvis der i Danmark er noget, der nærmer sig ”Deep State” er det domstolene, der har en nær tilknytning til Justitsministeriet.

Side 1 of 5

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password