Landbrug

Landbrug

Landmænd hævder delsejr i miljø-opgør

Bæredygtigt Landbrug hæver et af to søgsmål mod professor Stiig Markager, siden han har anerkendt fejl. Efter landmændenes vurdering, dog ikke Markagers.

Indblik.net | EU-rapport: 134 forskellige sprøjterester i økologiske fødevarer
Landbrug

Stort fald i landbrugets brug af sprøjtemidler

Nyeste tal fra Miljøstyrelsen fortæller, at forbruget af pesticider faldt med 37% i 2018 i forhold til året før.

Landbrug

Jordbrugets gæld når laveste niveau siden før finanskrisen

2019 var et godt år for landbrug og gartnerier i Danmark. Den samlede gæld for de danske jordbrug ramte således det laveste niveau i mere end et årti.

Landbrug

Dyrlæger advarer mod voldsom coronaplan for mink

Landbrugets Veterinære Konsulenttjeneste kritiserer statens minkplan på flere punkter. Udnyt dog mink med antistoffer til at sikre sunde bedrifter i fremtiden, lyder et råd.  

Klima

Klimaafgift på varer ville straffe oksekød og økologi

Tænketanken Growz har beregnet priserne, hvis fødevarer blev belagt med CO2-afgifter i stedet for nuværende afgifter. Det ville skabe meget anderledes priser. 

Økologi

Landbruget kritiserer klynk fra økologer

Bæredygtigt Landbrug kritiserer Økologisk Landsforenings klager over, at der ikke kommer endnu flere penge til økologi.

Landbrug

Fordobling af økologi vil koste milliarder 

Det vil kræve over 4 milliarder kroner mere til økologi for at nå regeringens mål om at fordoble øko-arealet. Uforståelige ambitioner, mener Bæredygtigt Landbrug. Minister tavs om videnskabelig begrundelse.

Landbrug

Ny kritik af Coop-blad for hetz mod landbruget

Der er igen konflikt mellem landbruget og Coop-magasinet Samvirke efter mediets dækning af det danske drikkevand.

Landbrug

Ny undersøgelse: Meget få giftrester i danske fødevarer

DTU Fødevareinstituttet har testet 332 danske og udenlandske fødevarer – og der er ikke fundet rester af sprøjtegifte over grænseværdien i nogen af de danske.

Landbrug

EU vil stoppe Østrigs offensiv mod glyphosat

De østrigske ambitioner om at stoppe det effektive ukrudtsmiddel glyphosat har fået et skud for boven af EU-Kommissionen.

Indblik.net | ’Oprør fra landet’ anmelder Miljøstyrelsen til politiet
Landbrug

Ministerium erkender fejl i miljødata

Fejl i data skyldes ukontrolleret udledning fra byernes spildevandsanlæg til vandmiljøet, siger faglig rådgiver for Bæredygtigt Landbrug.

Landbrug

Nye støtteformer til britisk landbrug efter Brexit

Briterne mener, at dyresundhed og dyrevelfærd vil give britiske landmænd en konkurrencefordel.

Landbrug

Landbrugsstyrelsens it-problemer forsinker landbrugets vådområder

It-problemer i Landbrugsstyrelsen var ikke en enlig svale. Styrelsen har i længere tid excelleret i fejl og manglende professionalisme.

Landbrug

Økologisk hvede giver stadig ringe udbytte

Hvis hele vores hvede- og vårbyg-produktion i Danmark skulle være økologisk, måtte vi inddrage et ekstra dyrkningsareal på størrelse med Sjælland.

Landbrug

Landmænd stævner staten for brud på Grundloven

Landmændene skal have erstatning, når Folketinget eksproprierer deres jord. Alt andet er grundlovsbrud, mener Bæredygtigt Landbrug, der nu har stævnet staten.

Klima

Nyt studie anfægter computermodellers værdi

Ph.d.-studerende fra Aarhus Universitet har fundet ud af, at udledningen af lattergas fra majs er langt mindre, end computermodellerne har beregnet.

Landbrug

Danske forskere opdager gen, som kan effektivisere landbruget

Forskere ved Københavns Universitet har opdaget et gen, som kan modificeres til at øge planters fosforoptag og derved mindske behovet for gødskning. EU-lovgivning står dog i vejen for udbredelsen.

Opinion

Fødevaresuverænitet og generationsskifte i landbruget

I Frankrig vokser importen af fødevarer hurtigere end landets landbrugseksport.  Det har rejst en diskussion om fødevaresuverænitet og landbrugets fremtid, som også er relevant i Danmark.

Landbrug

Landbrugets økonomi fik massivt løft i 2019

2019 blev et godt år for landbruget. Den såkaldte bruttofaktorindkomst er foreløbigt opgjort til 31,8 milliarder kroner, og det er kun overgået i 2012.

Økologi

Økologisk planteavl forurener klimaet lige så meget som konventionelt

Det konstaterer en international videnskabelig undersøgelse med deltagelse fra Aarhus Universitet. Samtidig får økologiske landmænd langt større tilskud.

Politik

Oversvømmelser i Gudenåen er politisk bestemt

Det er ikke kun øgede regnmængder, som får åer og vandløb til at gå over deres bredder.  Politikerne har mange steder accepteret, at der aflejres grus og sten på bunden og øget bevoksning på bredderne af åerne. Det medfører, at der ikke kan strømme samme mængder vand gennem åen og vandløbene, som det tidligere var tilfældet, og så bliver der oversvømmelser.

Landbrug

Skal landbruget acceptere ”erstatningsfri regulering”?

De borgerlige mener, at naturbeskyttelseslovens § 3 indeholder elementer af ekspropriation og derfor giver landmændene krav på erstatning.

Landbrug

Ihærdig kritiker får nu adgang til lukket miljødatabase

Landmand og økonom Bjarne Brønserud har fået forskerstatus og dermed adgang til ODA-databasen på Aarhus Universitet. Databasen indeholder målinger, som danner grundlag for regulering af landbruget.

Landbrug

Ministeren holder fast: Ingen erstatning til forbudsramte landmænd

Da der alene er tale om ”generel, erstatningsfri regulering”, må de landmænd, der bliver berørt at dyrkningsforbuddet på de såkaldte § 3-arealer, se langt efter økonomisk kompensation. Så klar er meldingen fra miljøminister Lea Wermelin (S).

Landbrug

Venstre om nyt miljøpolitisk lovforslag: Tyveri ved højlys dag

Miljøminister Lea Wermelins forslag om at forbyde dyrkning af såkaldte § 3-arealer møder kritik fra både interesseorganisationer og forskere.

Side 1 of 3

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password