EU

Politik

Fire påtaler til Danmark for at sløse med EU-regler

Vi har ikke indført en række regler, som EU-direktiver ellers forpligter os til – EU-direktiver, vi selv har været med til at vedtage. Det drejer sig om hvidvask og miljøansvar, om luftforurening og håndtering af radioaktivt affald.

Opinion

Hvorfor ikke prøve, når alle andre kan?

Alle andre EU-lande end Danmark har to momssatser. Lavere moms på dagligvarer kommer særligt folk med lave indkomster til gode, så det kan undre, at danske politikere er så modvillige.

Opinion

Kan Danmark tolerere, at EU går videre end Maastricht?

De nye store europæiske hjælpepakker rejser spørgsmålet, om EU-fællesskabet er ved at tiltage sig finanspolitiske kompetencer. 

Erhverv

Nedjusteringer af danske tobiskvoter vækker harme blandt fiskere

På trods af positive prognoser for tobisbestanden har danske havbiologers rådgivning resulteret i en nedjustering af fiskekvoterne. I Norge er kvoterne blevet mere end tredoblet.

EU

EU’s vigtige beslutning: Fælles løsninger eller starten på enden

Nu har vi dilemmaet igen: Skal vi være solidariske i EU og dermed sikre, at EU og dets indre marked fortsat kan fungere, eller skal vi blæse på det og så risikere, at det hele falder sammen?

EU

Stadig færre danskere i EU’s institutioner

Der er ikke så mange danskere i EU-organerne som tidligere. Det er en højst risikabel udvikling, siger formanden for Folketingets Europaudvalg, Eva Kjer Hansen.

Indblik.net | EU’s indre grænser lukkes – kan være start på nybrud
EU

EU’s indre grænser lukkes – kan være start på nybrud

15 EU-lande har nu lukket grænserne og indført kontrol med indrejsende – for at holde nye corona-tilfælde ude. Det kan være starten på et opgør med Schengen-aftalen, som sikrer EU-borgere fri adgang til alle EU-lande.

Indblik.net | EU holder øje med russisk misinformation
Medier

EU holder øje med russisk misinformation

Kommissionen udsender hver uge en rapport om, hvordan russiske medier og troldefabrikker med misinformation forsøger at skabe et mediebillede, der fremmer Ruslands kort over verden.

Indblik.net | Færre EU-love betyder ikke mindre EU-indflydelse
Politik

Færre EU-love betyder ikke mindre EU-indflydelse

Debatten om EU’s indflydelse på medlemsstaternes nationale lovgivning har raset i årtier. EU har aldrig lovgivet mindre end nu, og i 2019 vedtog man det laveste antal forordninger i 30 år. Alligevel vægrer to danske EU-forskere sig ved at drage konklusioner angående unionens indflydelse på dansk lovgivning. Det kan ikke gøres op i tal, lyder svarene.

Indblik.net | Et hårdt Brexit nærmer sig
Opinion

Et hårdt Brexit nærmer sig

Briterne og EU står langt fra hinanden på en række punkter, og derfor tyder de nuværende tendenser på en hård skilsmisse, bemærker Hans Martens.

Indblik.net | EU's nye problem: Landene i Øst affolkes
EU

EU’s nye problem: Landene i Øst affolkes

Siden Bulgarien blev medlem af EU i 2007, har landet mistet 21% af sin befolkning – og samme tendens har ramt det nyeste EU-land, Kroatien, som ventes at miste 17% af sin befolkning i perioden frem mod 2050.

Indblik.net | Flere lande blokerer plan om grønne værdipapirer i EU
EU

Flere lande blokerer plan om grønne værdipapirer i EU

Grønne værdipapirer skulle være en del af klimaløsningen, men aftalen blev stoppet af bl.a. Frankrig og Storbritannien.

Indblik.net | DF opfordrer til opgør med dagpenge i EU
EU

DF opfordrer til opgør med dagpenge i EU

Dansk Folkeparti mener, at regeringen må tage til Bruxelles og kræve, at dagpenge kan indekseres efter købekraft. Man skal ikke kunne leve som konger i Østeuropa for danske dagpenge, siger DF’s Bent Bøgsted.

Indblik.net | Lobbyisme er en storindustri i EU
EU

Lobbyisme er en storindustri i EU

Lobbyisterne er massivt til stede i EU’s lovgivende og regulerende system. De har indflydelse i Kommissionen, i de såkaldte ”comitology”-komiteer.

Indblik.net | 10.000 mand skal bevogte EU’s grænser
EU

10.000 mand skal bevogte EU’s grænser

EU’s ministerråd har nu vedtaget, at EU’s ydre grænser skal bevogtes af 10.000 mand. Beslutningen har været undervejs et godt stykke tid, men den 8. november gik den endeligt igennem i Ministerrådet.

Indblik.net | Ung med de unge 4: Radikal Ungdom
Politik

Ung med de unge 4: Radikal Ungdom

Europas Forenede Stater er et overordnet mål, vi skal bevæge os hen imod, siger den nye landsformand i Radikal Ungdom, Lukas Lunøe.

Indblik.net | Danske MEP’er stemte mere blankt og imod
EU

Danske MEP’er stemte mere blankt og imod

Ny opgørelse viser, at danske medlemmer har været mindre tilbøjelige til at stemme for lovforslag i Europa-Parlamentet end deres kolleger. Tendensen kan dog ændre sig i næste periode.

Indblik.net | Betydelig uenighed om EU’s fælles klimamål
EU

Betydelig uenighed om EU’s fælles klimamål

Miljøministrene for EU’s 28 lande kan ikke enes om, at alle lande i 2030 skal udsende 40% mindre CO2 i luften, end de gjorde i 1990. Det skulle være sket på et møde forleden i Luxembourg, men her valgte man i stedet at udskyde fastsættelsen af de konkrete 2030-mål til næste år.

Indblik.net | Eva Kjer Hansen: Vi er nødt til at få service med i Indre Marked
EU

Eva Kjer Hansen: Vi er nødt til at få service med i Indre Marked

”Der ligger helt klar et uforløst potentiale i at inddrage service i reglerne for det indre marked,” siger formanden for Folketingets Europaudvalg, Eva Kjer Hansen.

Indblik.net | Indre marked for service kan sætte EU i gang igen
EU

Indre marked for service kan sætte EU i gang igen

Skal der ny gang i EU’s indre marked, er det nødvendigt at gennemføre EU’s servicedirektiv, som det oprindelig blev lagt frem i 2006, siger professor i statskundskab ved Københavns Universitet Peter Nedergaard.

Nyhed | Folketingets kontrol med EU-politikken må nytænkes - Indblik
EU

Folketingets kontrol med EU-politikken må nytænkes

Europaudvalgets nye formand, Eva Kjer Hansen (V) mener, at Europaudvalget ikke længere fungerer optimalt som kontrollant og medspiller i varetagelsen af den danske EU-politik.

Indblik | Nyheder uden blinde vinkler. 100% fakta!
EU

Danskerne har tiltro til EU’s fremtid

Den nyeste Eurobarometer viser, at store dele af EU’s befolkning ser optimistisk på fællesskabets fremtid. Og blandt de mest optimistiske er danskerne. Faktisk siger 79% af de danskere, der er blevet spurgt, at de ser optimistisk på EU’s fremtid.

Indblik | Nyheder unden blinde vinkler. 100% fakta!
EU

Danmark fik fire EU-sager på halsen i juli

Danmark regnes for at være et af de lande i EU, som hurtigst og mest effektivt omsætter de fælles EU-direktiver til dansk lovgivning.

Indblik.net | EU-rapport: 134 forskellige sprøjterester i økologiske fødevarer
Økologi

EU-rapport: 134 forskellige sprøjterester i økologiske fødevarer

En EU-rapport viser at selv om man køber økologiske fødevarer, er der ingen garanti for, at der ikke findes sprøjterester i dem. I rapporten har man registreret over 100 forskellige pesticider i økologiske fødevarer.

EU

Danmark får baghjul når det gælder indflydelse i EU

Alt tyder på, at Danmark har mindre indflydelse på den fælles europæiske lovgivning, end vi burde have. En af grundene er forbeholdene, en anden kan være, at Danmark simpelthen har færre folk i Bruxelles end andre lande til at fremføre danske synspunkter, skabe netværk og alliancer.

Side 1 of 2

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password

Værdsætter du at få Indblik?
Indblik.net bringer nyheder, som ikke finder vej til mainstream medierne. Vi har brug for jeres støtte, så vi kan blive ved med at bringe nyheder uden blinde vinkler.

Send os et bidrag og tilmeld dig vores ugentlige nyhedsbrev