Sundhedsstyrelsen gør det svært for rygere at holde op

Danske sundhedsmyndigheder ignorerer forskningsresultater og EU-direktiver, når det gælder farligheden af nikotin. Det gør det sværere for rygere at holde op.

Af Kaj Mieritz, kaj@indblik.net

Det er nikotinen, som gør rygere afhængig af tobak, men det er selve afbrændingen af tobakken, som er skadelig for helbredet. Nikotin er i sig selv ikke mere skadelig end koffein, hvis det blot indtages i moderate doser.

Det er bl.a. baggrunden for, at EU tilbage i 2017 ændrede synet på, hvor meget nikotin det er forsvarligt at indtage. I EU’s kemikaliedirektiv, som blev opdateret den 20. februar i år, neddrosler man nikotins farlighed – både når det drejer sig om indtagelse oralt, dermalt (på huden) og via inhalation som aerosol.

Tidligere mente EU’s sundhedsmyndigheder, at den skadelige virkning fra nikotin indtrådte ved indtagelse oralt af 0,8 mg pr. kilo kropsvægt. Nu mener myndighederne, at man kan tåle 5 mg nikotin pr. kg kropsvægt uden at tage skade. Altså seks gange så meget som tidligere antaget.

Det er derfor, at sundhedsmyndighederne i Storbritannien, Tyskland og Frankrig anbefaler rygere, som har forsøgt flere gange at holde op med at ryge via de anbefalede metoder – eller som ikke ønsker at stoppe med at nyde nikotin – at skifte tobakken ud med e-cigaretter med eller uden nikotinindhold. Det er ikke alle, der kan gennemføre et succesfuldt rygestop ved brug af nikotintyggegummi, nikotinplaster eller ved brug af lægeordineret receptpligtig medicin i bestræbelserne på at stoppe rygningen.

I Storbritannien anbefaler man derfor direkte rygere, som gerne vil stoppe med at ryge tobak, at gå over til e-cigaretter, og det har mindsket tobaksrygningen kraftigt. Den er faldet fra 24,2 pct.  i 2008 til 14,4 % her i februar 2020. Faldet i antal af rygere tog for alvor fart i 2014, hvor den engelske sundhedsstyrelse begyndte at anbefale rygere at skifte tobakken ud med e-damp.

I Danmark har antallet af rygere ligget konstant på 17 % siden 2011/2012.

”Sundhedsmyndighederne i Danmark har valgt at ignorere al international viden om e-cigaretter og andre alternative nikotin-produkter,” siger Peter Stigaard, der er kasserer i Dansk e-Damper Forening, (DADAFO), ”og de (Sundhedsstyrelsen, red.) anbefaler nu sammen med regeringen at indføre yderligere restriktioner på e-produkter, på trods af at den allerede indførte lovgivning ser ud til at have virket. Antallet af e-cigaret-brugere er ifølge regeringens og Sundhedsstyrelsens egen statistik faldet fra 5% til 3%.”

Peter Stigaard fortsætter: ”De nye strammere e-cigaretregler vil medføre, at endnu færre vil skifte tobakken ud med e-cigaretter, og eksrygere, som i dag damper på e-cigaretter, risikerer at gå tilbage til tobakken.  Og så gør man blot ondt værre.”

”Vores forening, DADAFO, har i de senere år forgæves forsøgt at få danske politikere, embedsfolk og medierne i tale – og hver gang er vi blevet mødt af en mur.  Vi anmodede om at få foretræde for Sundhedsudvalget i Folketinget sidste år den 24. september 2019, og vi fik 15 minutter til at fremlægge vores sag. Og kun 7 ud af udvalgets 30 medlemmer var til stede,” siger Peter Stigaard.

”Det var et meget skuffende fremmøde.”

Og han slutter:

”Rygestopkonsulenterne i Danmark har en værktøjskasse, som består af redskaberne: samtale, gruppesamtale, nikotinerstatningsprodukter og lægeordineret rygestopmedicin. Og de redskaber er ikke blevet ændret gennem mange år. Værktøjskassen trænger til f.eks. at få nogle nye redskaber såsom f.eks. ”tobakskadereduktion”. Hvis rygere anvender produkt A – og videnskaben siger at produkt B medfører en reduktion i helbredsskade på 95%, så bør myndighederne informere rygere om, at de kan skifte A ud med B, hvis de vil reducere den skade, de påfører deres krop og helbred.”

”Som forening er DADAFO ligeglad med, hvordan man stopper med at ryge, når blot man helt stopper. Hvis valget falder på et tobakskadereducerende lavrisiko-alternativ, så fred være med det. Det vigtigste er at stoppe med at inhalere afbrændt tobak. Som sådan har Dansk e-Damper Forening det samme mål som bl.a. Sundhedsstyrelsen – vi er blot uenige om, hvilke ”værktøjer” der skal accepteres og anerkendes som rygestopprodukter. Det er på tide at anvende alle tilgængelige værktøjer, hvis vi skal opleve en kraftig reduktion i antallet af personer der ryger hver dag, frem mod 2030.”

Enhedschef i Sundhedsstyrelsen Niels Sandø har fået forelagt artiklen, og han svarer:

”Jeg kan oplyse, at Sundhedsstyrelsen skam følger med, og at evidensen for at bruge e-cigaretter til rygestop er begrænset. Vi anbefaler de præparater, der er godkendt som rygestoppræparater, og gerne sammen med et rygestopforløb, og vi anbefaler ingen at fortsætte med brug af nikotinpræparater.

Derudover kan jeg oplyse, at vurderingen af, at e-cigaretter skulle reducere helbredsskade med 95% sammenlignet med tobaksrygning, er lavet ud fra forskellige forskeres meninger, og påstanden er baseret på antagelser om mindre toksisk eksponering ved e-cigaretter og ikke på studier og kliniske forsøg. Desuden foreligger der endnu ikke undersøgelser af helbredseffekter af langtidsbrug af e-cigaretter, men undersøgelser af e-væsker og aerosoler viser indhold af kemiske stoffer med skadelige og potentielt skadelige helbredseffekter.”

Ubegrænset og gratis adgang til alle nyheder på Indblik.net

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få ubegrænset og gratis adgang til alle nyheder på Indblik.net
Jeg accepterer, at Indblik.net må sende mig nyhedsbreve, og accepterer ligeledes Indblik.net's privatlivspolitik og brug af data.

1 kommentar

 • Peter Stigaard Reply

  1. juli 2020 at

  Niels Sandøe enten lyver, eller også er han uvidende. De engelske undersøgelser er foretaget som videnskabelige reviews – dvs. man har gennemgået samtlige tilgængelige undersøgelser og tests, og via et overordnet overblik og via sammenligning mellem tobaksrøg og e-damp, er man kommet frem til at e-damp max. indebærer 5% af risici ift. fortsat rygning af tobakscigaretter – dermed en skadesreduktion på min. 95%, også på lang sigt. Indholdsstofferne i e-damp sammenlignet med indholdsstofferne i tobaksrøg, viser med al tydelighed, at e-damp ikke er nær så skadelig som fortsat tobaksrygning. I e-damp er de fleste af de kendte “kræftfremkaldende stoffer” enten fraværende, eller kun til stede i meget små mængder (5-800 gange mindre end i tobaksrøg)
  Det er den normale måde, hvorpå man indsamler viden omkring et produkt. Og som Niels Sandøe altid hævder, så kender vi endnu ikke langtidseffekten af e-damp – men det er altid tilfældet med bl.a. også medicinalprodukter. Det meste medicin bliver lukket ud på markedet, UDEN flere års studier – og nogle gange går det galt – og medicin bliver trukket tilbage. Dermed sagt, at selv medicin som burde være ordentlig gennemtestet, kommer til salg ALT for tidligt – og ender med at have flere bivirkninger end gavnlige virkninger. I tilfældet med e-damp, har vi indtil videre gode forbrugertests siden 2011, og det er meget få forbrugere som har klaget over bekymrende bivirkninger, med mindre der er tale om “tør hals”, eller hoste i en kortvarig periode, indtil kroppen vænner sig til en anden måde at inhalere på (røg kontra damp).

  “Der er stor forskel på den form for hjælp, der bliver brugt til rygestop. De 15-29-årige bruger i højere grad end de andre aldersgrupper apps, og ligesom de 30-59-årige bruger 10 procent e-cigaretter i forbindelse med rygestop. De +60-årige bruger rygestoprådgivning dobbelt så meget som de 30-59-årige, som til gengæld bruger nikotinsubstitution (fx plaster eller tyggegummi) ca. tre gange så meget som de 15-29-årige.

  ”Det er vigtigt med et målrettet tilbud til alle, når det gælder rygestop. Forskellige aldersgrupper kan have brug for forskellig hjælp i forbindelse med rygestop, og det skal der tages højde for i viften af rygestoptilbud. Ligesom det er vigtig at gøre opmærksom på tilbuddene, når de eksisterer.” siger Niels Sandø.”

  https://www.sst.dk/da/Nyheder/2020/To-ud-af-tre-vil-gerne-vaere-roegfrie

  Ovenstående citat er fra pressemeddelelsen ang. delrapport 3, af Danskernes Rygevaner 2019. Og hvis Niels Sandøe virkelig mener noget med sin udtalelse – så bør Niels Sandøe og Sundhedsstyrelsen m.fl. hurtigst muligt stoppe med at advare mod brugen af e-cigaretter. Den nyeste delrapport fra “Danskernes Rygevaner 2019” viser med al klarhed, at e-cigaretter er det foretrukne rygestopmiddel i Danmark, og e-damp er det middel som flest har anvendt til et succesfuldt rygestop – og e-damp er mere effektivt end samtlige af de andre rygestopmidler.

  En ny stor international undersøgelse, der involverede næsten 18.000 deltagere, har afsløret, at damp med smag andet end tobaksmag er over dobbelt så effektiv til at hjælpe voksne med at holde op med at ryge, end damp med tobaksmag alene. Desuden fører damp med smag ikke til, at flere unge begynder at ryge. Undersøgelsen kommer samtidig med at nye restriktioner af lov om regulering af e-cigaretter/e-damp, er på regeringens og Folketingets dagsorden og venter på vedtagelse, når Folketinget samles igen efter sommerferien.

  Link til undersøgelsen: https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2766787?resultClick=1

  Så Sundhedsstyrelsen skal stoppe med at hævde, at e-damp ikke er et “rygestopmiddel”. Specielt de 30-59-årige anvender e-cigaretter med succes, til at blive røgfri.

  Link til rapporten – nr. 3 i rækken:
  https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Danskernes-rygevaner-2019/Delrapport-3_Rygestop-og-rygestopadfaerd.ashx?la=da&hash=01B119879D838354F1060B7EB1F5C3406C0A8217

  DADAFO, Dansk e-Damper Forening forsøger at få Sundhedsstyrelsen til at anbefale e-damp til de rygere som enten ikke kan eller vil kvitte nikotin, eller de som har en gavnlig effekt af nikotin. Men det er på tide at Niels Sandøe m.fl. åbner op for værktøjskassen, og inkluderer tobakskadereduktion som ENDNU et værktøj til at nedbringe rygeprævalensen i Danmark. Indtil videre har de mange tilbud som Sundhedsstyrelsen anbefaler, ikke givet det ventede resultat – og de eneste der tjener på anbefalingerne, er i første omgang medicinalindustrien og når deres midler ikke virker, går forbrugerne tilbage til at give overskud til tobaksindustrien. De eneste tabere der findes, er rygerne… og hvis regeringen får sin vilje med de nye restriktioner på e-damp, så kommer damperne og specialforretningerne også til at lide. Butiksdød, afskedigelser, arbejdsløshed – sort marked (for e-væsker med smag), og en risiko for at e-damperne/forbrugerne i større grad begynder at blande væsker selv, med smag. Det svarer lidt til at sige “mekanikeren ved ikke hvad han laver, så jeg skifter da lige selv motoren på min bil”. I nogle tilfælde går det godt, men i de fleste tilfælde ender man med en død bil, eller værre – en bil der slår dig ihjel (og evt. også andre).

Efterlad en kommentar

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password