Fødevareminister: Øko-fødevarer er ikke sundere

Mogens Jensen medgiver, at der ikke er helbredsgevinster ved økologiske produkter. Han bekræfter også, der kan findes pesticidrester i økologisk mad.

Af Kaj Mieritz, kaj@indblik.net

Regeringen har meddelt, at den vil fordoble arealet for økologisk landbrug i Danmark. Det skyldes, siger fødevareminister Mogens Jensen (S), at økologien tager særligt hensyn til miljø og dyrevelfærd.

Indblik.net har stillet fødevareministeren en række spørgsmål om økologi og bedt ham redegøre for de videnskabelige fakta bag økologisk produktion. Efter grundig overvejelse kom svarene efter en uge. Vi har stillet de samme spørgsmål til Poul Vejby-Sørensen, faglig konsulent i organisationen Bæredygtigt Landbrug.

Første og vigtigste spørgsmål: Er der belæg for at hævde, at økologiske fødevarer er sundere end andre danske fødevarer?

Fødevareminister Mogens Jensen: ”Fødevareministeriets primære rådgivningsorgan i dette spørgsmål, Danmarks Tekniske Universitet, vurderer, at det ikke kan dokumenteres, at økologiske fødevarer er sundere end konventionelle.”

Poul Vejby-Sørensen: ”Nej. Trods ihærdige forsøg har det ikke været muligt at bevise.”

Er der belæg for at hævde, at der ikke er pesticidrester i økologiske produkter?

Fødevareministeren: ”I perioden 2012-2017 er der udtaget 440 prøver på danske økologiske fødevarer, og der er gjort 2 fund af pesticidrester. Indregnes de udenlandske prøver, er det samlede antal 1.229, hvor der er fundet pesticidrester i 27 prøver svarende til 2,2%.”

Poul Vejby Sørensen: ”Økologer må sprøjte, og nogle gør det. Op mod 50 sprøjtemidler er godkendt til økologi i Danmark og næsten 600 i Italien, heraf 160 med indhold af kobber. Nogle af midlerne, der er godkendt til økologi, er harmløse, mens andre er langt mere giftige end de konventionelle sprøjtemidler. Fødevarestyrelsen kontrollerer kun fødevarer på det danske marked for et eneste af de pesticider, der er godkendt til økologi. Det gælder for dansk producerede som importerede økologiske fødevarer.”

Er der belæg for at hævde, at økologi er godt for miljøet?

Fødevareministeren svarer ikke direkte på spørgsmålet, men hævder, at økologisk landbrug forårsager mindre udvaskning af kvælstof end konventionelt landbrug.

Poul Vejby Sørensen: ”Nej, økologisk landbrug belaster miljøet fuldt ud lige så meget som konventionelt. Danske økologiforskere i ICROFS ved Aarhus Universitet vurderer, at kvælstofudledningen pr. ha er den samme som for konventionelt landbrug. Men det strider mod internationale forskningsresultater, som viser større udledning pr. ha – og langt større udledning pr. produceret enhed.”

Indblik.net | Fødevareminister: Øko-fødevarer er ikke sundere

Er der belæg for at hævde, at økologi er godt for klimaet?

Fødevareministeren siger i sit svar, at økologiens bidrag til at reducere klimaudfordringen er mindre entydigt.

Poul Vejby-Sørensen: ”Økologiske produkter udleder 50-70% mere CO2 end konventionelle produkter. Forskellen skyldes hovedsagelig større arealforbrug og lavere udbytte. Herved fortrænges skov- og naturområder, som binder langt mereCO2. Desuden betyder den økologiske produktionsmetodes større mekanisk ukrudtsbekæmpelse (jordbearbejdning) en forøgelse af jordens CO2 udledning, ligesom den kræver mere traktorkørsel med yderligere CO2-udledning.”

Er der belæg for at hævde, at økologisk landbrug er bedre for biodiversiteten?

Fødevareministeren: ”Økologisk landbrug leverer mere biodiversitet end konventionelt landbrug.”

Poul Vejby-Sørensen: ”På selve landbrugsarealet har økologisk landbrug større biodiversitet på grund af mere ukrudt, flere insekter og et rigere fugleliv. Men de lavere udbytter fører til større arealbehov og dermed ødelæggelse af naturlige biotoper, hvor biodiversiteten er større end i jordbrugslandskabet. Derfor fører økologisk landbrugsproduktion til lavere biodiversitet.”

Er der nogen objektiv grund til, at det offentlige skal støtte økologisk landbrug og økologiske produkter?

Fødevareministeren: ”Al landbrugsproduktion er støttet af EU’s landbrugspolitik. Det gælder også økologisk produktion.”

Poul Vejby-Sørensen: ”Nej, tværtimod. Støtten modvirker bestræbelserne på miljø- og klimaområdet.”

Ubegrænset og gratis adgang til alle nyheder på Indblik.net

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få ubegrænset og gratis adgang til alle nyheder på Indblik.net
Jeg accepterer, at Indblik.net må sende mig nyhedsbreve, og accepterer ligeledes Indblik.net's privatlivspolitik og brug af data.

5 kommentarer

 • Allan Nielsen Reply

  13. november 2019 at

  Er det godt for miljøet, at vi skal bruge dobbelt så meget areal på at producere samme mængde varer???

  Er det godt for miljøet med mere kvælstofudledning og klimabelastning?

 • Jørgen Lund Christiansen Reply

  13. november 2019 at

  Ministeren ved tilsyneladende godt, han har en dårlig sag, at økologi taber på alle nævnte parametre. Hvorfor i lverden tager han og regeringen ikke konsekvensen og fjerner al øko-tillægsstøtte? At ville fordoble Danmarks areal med økologi og samtidig arbejde for at mindske produktionens klimatryk er jo decideret modsatrettede størrelser.

  Økologi er klimafjendsk, så enkelt er det. Når politikerne ikke vil gøre noget ved det, må medierne i gang med at oplyse forbrugerne om fakta, så alle kan lære at gå udenom Ø-mærket – til gavn og nytte for natur, miljø, biodiversitet og ikke mindst klima.

  Hvad med at få lavet en badge,med denne tekst:

  JEG ER KLIMAVENLIG
  fravælger derfor økologi .

 • Per A. Hansen Reply

  14. november 2019 at

  Nu er det jo ikke ministeren der svarer, men han embedsmænd.
  Vi har et fornuftigt forhold mellem økologi og traditionel landbrug, for naturligvis skal der være økologi til at dække en efterspørgsel for disse produkter, bl.a. har multiallergikere nogle varer, der kan anvende, hvor de traditionelle varer giver dem problemer.
  Vores problem er en minster, der ved håbløst lidt om landbrug, bla. får landbruget ikke større, de får derimod en kompensation fra EU for nogle af de meromkostninger, som deres beslutninger vælter ned over erhvervet.
  Den såkaldte “støtte” gives for at sikre, at forbrugerne kan få rigelige og billige fødevarer, så “støtten” går egentlig til forbrugerne.
  Hvis der er nogle der tvivler, så tag til Norge og køb madvarer ind.
  Men fint at man for en enkelt gangs skyld også hører landbruget, godt gået INDBLIK.NET

 • Jens Peter Kronborg Reply

  14. november 2019 at

  Økologi er åbenbart bare grøn kontanthjælp!!!!

 • Charlie Nielsen Reply

  14. november 2019 at

  Dejligt saglig gennemgang.

  Jeg savner dog udredning af de tilladt sprøjtemidler i økologisk landbrug, der til sammenligning med moderne sprøjtemidler – er ubeskriveligt ineffektive og dermed skal benyttes i langt større mængder end ved konventielt landbrug.

  Mere saglig oplysning, tak. Og tak for artiklen indtil videre.

Efterlad en kommentar

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password